Gậy đánh golf Titleist 917F3 Fairways

Liên hệ

Linh hoạt cho việc kiểm soát các cú đánh và khoảng cách bay của bóng xa hơn. Ít quay hơn và cần lực khởi động ít hơn so với 917F2.

Linh hoạt cho việc kiểm soát các cú đánh và khoảng cách bay của bóng xa hơn. Ít quay hơn và cần lực khởi động ít hơn so với 917F2.

Thông số kĩ thuật:

Ryder cup

Nhận ngay giá ưu đãi khi mua combo