Gậy đánh golf Titleist 816H2 Hybrids

Liên hệ

Hỗ trợ cho các cú đánh bay xa hơn Lofts: 19°, 21°, 23°, 25°

Hỗ trợ cho các cú đánh bay xa hơn Lofts: 19°, 21°, 23°, 25°

Thông số kĩ thuật: