Gậy đánh golf Titleist 716 T-MB Irons

Liên hệ

Available Utility Irons: 2, 3, 4, 5 (RH/LH) Available MOTO Irons: 6, 7, 8, 9, P, W (RH/LH)

Available Utility Irons: 2, 3, 4, 5 (RH/LH)
Available MOTO Irons: 6, 7, 8, 9, P, W (RH/LH)

Thông số kĩ thuật: