Gậy đánh golf PRGR new supper egg fairway wood

18.980.000 đ

Made in Japan

-
+

tHÔNG SỐ KỸ THUẬT

Club # 3W 5W
Loft angle(°)

15.0

17.0

Volume(cm3)

204

203

Face angle(°)

-4.0

Lie angle(°)

59.0

59.5

Length(inch) S (M43)

43.25

42.75

SR (M40)

43.25

42.75

R (M37)

43.25

42.75

R2 (M35)

42.75

42.25

Total weight(g) S (M43)

297

300

SR (M40)

295

298

R (M37)

293

297

R2 (M35)

292

295

Balance S (M43)

D-1.5

SR (M40)

D-1

R (M37)

D-1

R2 (M35)

C-8.5

Shaft weight(g) S (M43)

49

48

SR (M40)

47

46

R (M37)

45

44

R2 (M35)

44

43

Shaft torque(°) S (M43)

5.6

5.6

SR (M40)

5.8

5.8

R (M37)

5.8

5.8

R2 (M35)

5.8

5.8

Shaft KP

H

Grip

Weight: 37.5, Diameter: M60, Code: None, Back line: Yes

Materials

Face: Titanium(DAT55G)
Body: Titanium(Ti-8Al-1V-1Mo)

Manufacturing process

Face: Cooling forging
Body: Vacuum precision casting

Khuyến mãi golf

Nhận ngay giá ưu đãi khi mua combo