GẬY ĐÁNH GOLF PRGR NEW SUPPER egg 480 DRIVER

Liên hệ

Made in Japan

Thông số kỹ thuật

Shaft Specs S (M43) SR (M40) R (M37) R2 (M35)
Loft angle(°)

9.5

10.5

9.5

10.5

11.5

9.5

10.5

11.5

10.5

11.5

Volume(cm3)

480

Face angle(°)

-1.5

Lie angle(°)

59.5

Length(inch)

45.5

45.5

45.5

45.5

45.5

45.5

45.5

45.5

45.0

45.0

Total weight(g)

282

282

280

280

280

278

278

278

277

277

Balance

D-1.5

D-1.5

D-1.0

D-1.0

D-1.0

D-1.0

D-1.0

D-1.0

C-9.0

C-9.0

Shaft weight(g)

45

45

43

43

43

41

41

41

40

40

Shaft torque(°)

6.6

6.6

6.6

6.6

6.6

6.7

6.7

6.7

6.7

6.7

Shaft KP

H

Grip

Weight: 37.5, Diameter: M60, Code: None, Back line: Yes

Materials

Face: Titanium(DAT55G)
Body: Titanium(Ti-8Al-1V-1Mo)

Manufacturing process

Face: Cooling forging
Body: Vacuum precision casting

Khuyến mãi golf

Nhận ngay giá ưu đãi khi mua combo