Gậy đánh golf PRGR 02 irons 2023 #7i/Shaft ST M43V2 Flex SR

6.060.000 đ
Xóa

02 iron 1

Sản phẩm được đánh bóng, mài nhẵn , đường nét thẳng, chính xác. Cảm giác đánh nhẹ nhàng, sắc nét

Được làm từ chất liệu tungsten

Gậy sắt với độ loft từ 4-7 sử dụng chất liệu tungsten, có trọng lượng cao chuyên biệt được đặt ở phía chop rìa đầu gậy(toe) để đạt được trọng tâm thấp và trọng tâm đầu gậy gần vị trí trung tâm .

Được thiết kế cho các cú đánh có quỹ đạo cao nhắm vào vùng green.

 

ImgMain1 1 2

Chú trọng về kiểu dáng

 

ImgMain3 1 1

Chiều dài mặt gậy được thiết kế dài hơn so với gậy sắt 01 iron

Tạo vẻ sắc nét nhưng vẫn đảm bảo độ chắc chắn

FP là 0.5mm lớn hơn model 2023, mang lai những cú đánh cao hơn
(Model 2020: 3.0mm ⇒ Model 2023: 3.5mm)

 

Thiết kế trọng tâm gậy đảm bảo độ chính xác cao

ImgMain2 1 2

Trọng tâm gậy được đặt gần tâm mặt so với mẫu năm 2020 bằng cách tạo thành một khối ở rìa của đầu gậy.

Dịch chuyển từ trọng tâm đến heel gậy #7 (Kiểu năm 2020: 3,2 mm ⇒ Kiểu năm 2023: 2,0 mm)

 

#7 Head (mm)

Year 20 Model

Year 23 Model
Height of Face (Toe) 54.9 55.2
Height of Face (Hill) 34.4 32.2
Length of Face  80.6 79.7
FP 3.0 3.5
Thickness of Top Blade 6.4 6.0

PRODUCT

23prgrirons 02 release 23prgrirons 02 adress 23prgrirons 02 face 23prgrirons 02 toe 03iron shaft PRGRIRON GRIP 1

SPEC

Count

#4 *

#Five

#6

#7

#8

#9

P.

Loft angle/bounce angle (°)

twenty one

twenty four

27

30

34

39

44/3.0

Lie angle (°)

60.5

61

61.5

62

62.5

63

63.5

Face progression (mm)

3.0

3.0

3.0

3.5

4.0

4.0

4.5

length (inch)

DiamanaTM FOR PRGR S
(M-43)

38.75

38.25

37.75

37.25

36.75

36.25

35.75

DiamanaTM FOR PRGR SR (M-40 )

38.75

38.25

37.75

37.25

36.75

36.25

35.75

DiamanaTM FOR PRGR R (M-37 )

38.75

38.25

37.75

37.25

36.75

36.25

35.75

Spec Steel III Ver.2 M-43 (S)

38.5

38

37.5

37

36.5

36

35.5

Spec Steel III Ver.2 M-40 (SR)

38.5

38

37.5

37

36.5

36

35.5

NSPRO MODUS 3 115 (S)

38.25

37.75

37.25

36.75

36.25

35.75

35.25

NSPRO MODUS 3 105 (S)

38.25

37.75

37.25

36.75

36.25

35.75

35.25

Gross weight (g)

DiamanaTM FOR PRGR S
(M-43)

377

383

390

398

405

413

425

DiamanaTM FOR PRGR SR (M-40 )

361

368

375

382

390

398

408

DiamanaTM FOR PRGR R (M-37 )

357

363

369

376

384

392

403

Spec Steel III Ver.2 M-43 (S)

395

402

409

417

424

433

440

Spec Steel III Ver.2 M-40 (SR)

387

393

400

407

415

423

431

NSPRO MODUS 3 115 (S)

413

419

425

431

438

446

453

NSPRO MODUS 3 105 (S)

401

408

414

420

427

435

441

balance

DiamanaTM FOR PRGR S
(M-43)

D-0.5

DiamanaTM FOR PRGR SR (M-40 )

D-0

DiamanaTM FOR PRGR R (M-37 )

D-0

Spec Steel III Ver.2 M-43 (S)

D-1.5

Spec Steel III Ver.2 M-40 (SR)

D-1

NSPRO MODUS 3 115 (S)

D-2.5

NSPRO MODUS 3 105 (S)

D-1.5

Shaft weight (g)

DiamanaTM FOR PRGR S
(M-43)

74

75

76

76

76

76

80

DiamanaTM FOR PRGR SR (M-40 )

59

59

61

61

61

62

65

DiamanaTM FOR PRGR R (M-37 )

54

54

54

55

56

56

59

Spec Steel III Ver.2 M-43 (S)

93

94

94

95

95

96

96

Spec Steel III Ver.2 M-40 (SR)

85

85

86

86

87

87

87

NSPRO MODUS 3 115 (S)

111

111

110

110

110

110

109

NSPRO MODUS 3 105 (S)

99

99

99

99

98

98

98

Shaft torque (°)

DiamanaTM FOR PRGR S
(M-43)

2.5

2.5

2.3

2.3

2.2

2.1

2.0

DiamanaTM FOR PRGR SR (M-40 )

3.0

3.0

2.8

2.7

2.6

2.6

2.6

DiamanaTM FOR PRGR R (M-37 )

3.2

3.1

3.1

2.9

2.8

2.7

2.6

Spec Steel III Ver.2 M-43 (S)

2.2

2.1

2.0

1.9

1.8

1.8

1.7

Spec Steel III Ver.2 M-40 (SR)

2.4

2.4

2.3

2.2

2.1

2.0

1.9

NSPRO MODUS 3 115 (S)

1.6

NSPRO MODUS 3 105 (S)

1.7

Shaft KP

DiamanaTM FOR PRGR S
(M-43)

M.

DiamanaTM FOR PRGR SR (M-40 )

M.

DiamanaTM FOR PRGR R (M-37 )

M.

Spec Steel III Ver.2 M-43 (S)

M.

H.

Spec Steel III Ver.2 M-40 (SR)

M.

H.

NSPRO MODUS 3 115 (S)

H.

NSPRO MODUS 3 105 (S)

H.

grip

Weight: 50, Diameter: 59, Cord: None, Backline: None

material

Face: Nickel Chrome Molybdenum Steel (SAE8655)
Body: Soft Iron (S20C)
Weight: Tungsten Alloy (#4-7)

manufacturing method

Face: Rolled
Body: Forged
Weight: Powder Metallurgy

 

Khuyến mãi golf

Nhận ngay giá ưu đãi khi mua combo