Bộ gậy sắt Aston Martin Forged Iron (3-9P)

46.500.000 đ

MRH: 3-PW,RH
Shaft: Project X
Grip: Làm từ phức hợp Ashura

Xóa

MRH: 3-PW,RH
Shaft: Project X
Grip: Làm từ phức hợp Ashura

(Từ cây số 3-9P) The special Forged Iron are fitted with Tuning Design N.S.Pro 950.

Ryder cup

Nhận ngay giá ưu đãi khi mua combo