Bóng golf PRGR Soft Distance Golf Balls

Liên hệ

– Được thiết kế bởi 2 phần với phần lõi mềm. – Độ nảy cao. – Kết hợp phần vỏ và lõi mềm tạo cảm giác mềm mại nhất quán cho mỗi cú shot. – Đánh số 1, 3, 5, 7

PRGR Soft Distance Golf Balls được thiết kế phù hợp cho các golfer có tốc độ xoay chậm. Các bóng này có lõi mềm nhằm có sự đàn hồi giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay. Các tính năng: – Được thiết kế bởi 2 phần với phần lõi mềm. – Độ nảy cao. – Kết hợp phần vỏ và lõi mềm tạo cảm giác mềm mại nhất quán cho mỗi cú shot. – Đánh số 1, 3, 5, 7