Gậy Đánh Golf PRGR WOOD RS RED

Gậy Đánh Golf PRGR WOOD RS RED

MADE IN JAPAN
Gậy Đánh Golf PRGR WOOD RS RED
Gậy Đánh Golf PRGR WOOD RS RED
Gậy Đánh Golf PRGR WOOD RS RED
Gậy Đánh Golf PRGR WOOD RS RED
Gậy Đánh Golf PRGR WOOD RS RED
Gậy Đánh Golf PRGR WOOD RS RED
Gậy Đánh Golf PRGR WOOD RS RED
Gậy Đánh Golf PRGR WOOD RS RED
Gậy Đánh Golf PRGR WOOD RS RED
Gậy Đánh Golf PRGR WOOD RS RED

Giá: 14.520.000 đ

Một đặc điểm của RS RED Fairway Wood là khu vực ngọt rộng dựa trên Thiết kế kép của nó. Nó được làm bằng một mặt cốc L bằng titan mỏng để đạt được diện tích đàn hồi cao hơn. Nó kế thừa hiệu suất khoảng cách từ trình điều khiển cho phép người chơi golf có được khoảng cách nhẹ nhàng.