DAIYA GRIP TAPE

Grip Tape
Thiết bị dùng để cuốn quanh grip giúp vừa vặn hơn với lòng bàn tay và thấm hút mồ hôi tốt. 
Chất liệu: polyester, rayon nonwoven fabric
Kích thước: 1,000mm × 27mm × 0.6mm

Giá: 180,000đ

Grip Tape
Thiết bị dùng để cuốn quanh grip giúp vừa vặn hơn với lòng bàn tay và thấm hút mồ hôi tốt. 
Chất liệu: polyester, rayon nonwoven fabric
Kích thước: 1,000mm × 27mm × 0.6mm

SẢN PHẨM LIÊN QUAN