Chính sách bảo mật

Việc thu thập thông tin trên website chủ yếu bao gồm: email, điện thoại, tên khách hàng, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin HS GOLF yêu cầu khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để HS GOLF liên hệ xác nhận đơn hàng của khách.

Trong quá trình giao dịch, các thông tin về đơn hàng, thông tin cá nhân của khách sẽ được bảo mật trong cơ sở dữ liệu của HS GOLF

Khách hàng sễ chịu trách nhiệm về bảo mật những hoạt động sửu dụng dịch vụ của HS GOLF cũng như tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời đến HS GOLF về những hành vi vi phạm bảo mật, sử dụng trái phép, lưu giữ tên đăng ký, mật khẩu của bên thứ ba.

Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin của khách hàng để:

–      Cung cấp dịch vụ đến khách hàng

–      Gửi các thông tin về các chương trình khuyến mãi, các hoạt động của HS GOLF cho khách hàng

–      Liên hệ giải quyết với khách hàng trong các trường hợp đặc biệt

–      Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích liên hệ và xác nhận có liên quan đến giao dịch

Thời gian lưu giữ thông tin cá nhân

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ đến khi có yêu cầu hủy bỏ của khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin khách hàng sẽ được bảo mật trong dữ liệu của HS GOLF