Gậy Aston Martin Fairway Wood

Aston Martin Fairway Wood MRH: 15D,18D SHAFT: MITSUBISHI RAYON KURO KAGE GRIP: Làm từ phức hợp Ashura

Giá: 7,400,000đ

Aston Martin Fairway Wood MRH: 15D,18D SHAFT: MITSUBISHI RAYON KURO KAGE GRIP: Làm từ phức hợp Ashura